preem villaolja

Att köpa Preem villaolja är ett utmärkt sätt att få tag i olja för uppvärmning. Mina föräldrar brukade köpa villaolja och fick den då hemkörd och direkt intankad från tankbilen till oljetanken i källaren, via ett rör genom husväggen. I rummet bredvid oljetanken stod pannan, som också gick att elda med ved i. Jag kan fortfarande minnas lukten av eldningsolja i källaren. Idag står pannan fortfarande på sin plats, men det är en ny panna och oljetanken är ett minne blott eftersom den har blivit borttagen.